Bài đăng

Hiệu quả bước đầu ứng dụng công nghệ thông tin tại trung tâm thông tin - thư viện

Hình ảnh
Song song với việc áp dụng phần mềm thư viện hiện đại trong tất cả các công tác nghiệp vụ, Trung tâm đã bắt đầu hướng đến việc chuẩn bị các điều kiện để xây dựng thư viện số. Các tài liệu quý như: luận án tiến sĩ, công trình NCKH cấp ngành, cấp nhà nước đã được scan toàn văn đối với tài liệu cũ, lưu chiểu file điện tử đối với tài liệu mới. Trung tâm cũng đã tiến hành mua các tài liệu điện tử. Việc xây dựng các cơ sở dữ liệu số hoá đang được nghiên cứu trên cơ sở tìm hiểu kinh nghiệm của các Thư viện đã làm tốt công tác này như: Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Ngoại thương, Đại học Hà Nội, Đại học Sư phạm, Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Hà Nội, …

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21424

Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất UML và ngôn ngữ đặc tả SDL

tr. 154-160
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 7, Hà Nội, 2002

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25511

Phấn đấu để công nghệ thông tin trở thành động lực phát triển của thư viện

Hình ảnh
tr. 110-115
Kỷ yếu hội nghị tổng kết hoạt động của hệ thống thư viện công cộng toàn quốc 1999-2000

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23361Internet - Những cơ hội và thách thức cho thư viện các nước Đông Nam Á

Hình ảnh
tr. 285-296
Kỷ yếu đại hội cán bộ thư viện các nước Đông Nam Á lần thứ 14
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24593

Nghiên cứu công nghệ xác thực sinh trắc học và ứng dụng liên quan. Đề tài NCKH QC.06.03

Hình ảnh
Nghiên cứu tổng quan về lĩnh vực xác thực sinh trắc học (XTSTH), chú trọng đến các nhân tố sinh trắc như vân tay, mống mắt, mặt người và giọng người nói. Ứng dụng của lĩnh vực XTSTH trong vấn đề hộ chiếu điện tử: mô hình đề xuất quy trình xác thực hộ chiếu điện tử ở Việt Nam; Đề xuất hướng đảm bảo an toàn, an ninh cho quá trình xác thực hộ chiếu với việc sử dụng hệ mật trên đường cong Elliptic Thư mục CSDL công trình NCKH ĐHQGHN 2006 - 2010 Hai báo cáo chuyên đề về các hướng nghiên cứu liên quan trong đề tài: tổng quan về nhận dạng mặt người; Tổng quan về nhận dạng người nói Hai báo cáo khoa học Hai khóa luận tốt nghiệp đại học Hai luận văn cao học đang được hoàn thiện với đề tài "Nhận dạng mống mắt" và "Ứng dụng hệ mật đường cong Elliptic trong xác thực hộ chiếu điện tử" Một báo cáo tổng hợp đề tài

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22575


Hành trình xây dựng thư viện thế hệ mới

Hình ảnh
tr. 277-284
Kỷ yếu đại hội cán bộ thư viện các nước Đông Nam Á lần thứ 14

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24506